Gatvės, jungiančios sklypus Vismaliukų g. 34 ir Miškadvario g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vismaliukų g. 34 ir Miškadvario g. 6, Vilniaus m. Vilniaus m. sav., kadastrinio Nr. 0101/0007:2471

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Numatoma susisiekimo komunikacijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Numatoma susisiekimo komunikacijos

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

MB „Atestuotas inžinierius, Valentinas Šilobritas, info@atestuotas.lt, +370 622 31977, Projekto vadovė Inesa Čubarova, inesa.cubarova@atestuotas.lt

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

VšĮ Northtown Vilnius, Vismaliukų g. 34, LT-10243 Vilnius, info@northtownvilnius.lt  +370 5 274 5407

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Beržų g. 11, Skaidiškių k. Nemėžio sen. Vilniaus raj. +37062231977, iki 2022-11-11 darbo dienomis nuo 10 iki 17 val. iš anksto susitarus.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu info@atestuotas.lt iki 2022-11-11 18:00 val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks nuotolinių būdų 2022-11-11 18:00 val.

Nuoroda į viešą susirinkimą: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODg4MWZiZWEtNTFjZS00MTY3LTk4YzktZjhkYmFlZGEzMTU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a5f62599-4173-4efb-83fd-1636e876214a%22%2c%22Oid%22%3a%22d179e600-171a-43b5-8f02-474e291054c2%22%7d

 

Atsisiųsti projektinius pasiūlymus

 

2022-12-23
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

PP pritarta priedą