Gatvės – pėsčiųjų ir dviračių tako (8.2) prie Kazimiero Jelskio gatvės, Vilniaus m., statybos projekto projektinių pasiūlymų viešinimas

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Žemės sklypas nesuformuotas

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypas nesuformuotas

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Susisiekimo komunikacijos

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „DO architects“ Karolis Grigaitis; karolis.grigaitis@doarchitects.lt; +370 650 16010

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Vilniaus miesto savivaldybė į.k. 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09308 Vilnius,

savivaldybe@vilnius.lt; 1664

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima iki viešo svarstymo dienos iš anksto susitarus: Raugyklos g. 21, LT-01140 Vilnius, Lietuva 10:00-15:00 +370 650 16010

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti raštu: karolis.grigaitis@doarchitects.lt arba Raugyklos g. 21, LT-01140 Vilnius, Lietuva. Pasiūlymus galima teikti iki 2022 03 10 16:00

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Visuomenės informavimas apie parengtus projektinius pasiūlymus vyks nuotoliniu būdu 2022 m. kovo 10d. 16:00. Prisijungimo nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGE5ZjU5ODMtMmUxYS00ZjliLWIyMWUtN2Y3YmFkNjY0ODgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222fd86864-c45d-4c30-8317-70d77fad4486%22%2c%22Oid%22%3a%226eba4333-b0d4-45c7-a4fb-b93f983ef5c4%22%7d

 

Atsisiųsti priedą.

 

2022-05-06 Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą.