Geležinkelio el. kontaktinio tinklo ruože (Kyviškės – Paneriai, Vilnius – Valčiūnai) statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilniaus miesto savivaldybė; 0101/8001:12, 0101/8001:10, 0101/0070:221, 0101/8001:2, 0101/0084:2766, 0101/8001:4, 0101/8001:21, 0101/8001:20, 0101/0076:437, 0101/0165:730, 4177/0200:768, 4162/8001:1, 4142/8001:2, 4137/8001:2, 4137/8001:7, 4137/8001:3

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Vytautas Beručka [email protected], +37068257569

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

AB „LTG Infra“ Geležinkelio g. 2 Vilnius [email protected], +370652693359

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Švitrigailos g. 11 H, Vilnius, +37068257569 iki 2022-04-11 kiekvieną dieną nuo 8:00 iki 17:00 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu [email protected] iki 2022-04-11 kiekvieną dieną nuo 8:00 iki 17:00

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas vyks 2022-04-11 15:00 Konstitucijos per. 3, Vilnius. Atsižvelgus į esamą Covid-19 situaciją Lietuvos Respublikos teritorijoje, susirinkimas vyks tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“  681. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuorodą: https://meet.google.com/upt-muik-hfo?authuser=0

 

Atsisiųsti priedą.

 

2022-05-31 d.

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą