Gyvenamojo namo adresu K. Kalinausko g. 9A, Vilniuje, (un. Nr. 1094-0136-6027) paskirties keitimo į daugiabutį gyvenamąjį namą (trijų ir daugiau butų- daugiabučiai pastatai) ir padalinimo į devynis turtinius vienetus (butus), paprastojo remonto projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

  1. Kalinausko 9A, Vilnius. Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0054:160 Vilniaus m.k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamojo namo adresu  K. Kalinausko  g. 9A, Vilniuje, (un. Nr. 1094-0136-6027)  paskirties keitimo į daugiabutį gyvenamąjį namą (trijų ir daugiau butų- daugiabučiai pastatai) ir padalinimo į devynis turtinius vienetus (butus), paprastojo remonto projektas.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Laura Balandytė – Žygelienė, [email protected], tel.:  +370 686 04554

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB SATBILITA, Visorių g. 2, Vilnius [email protected],  tel: +370 686 04554

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

  1. Kalinausko g. 9A, Vilnius, tel.: +370 686 04554, nuo 10 iki 17 val. d.d.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El.p.: [email protected], tel.: +370 686 04554, iki 2022-11-08 17.00 val.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Projektinių pasiūlymų svarstymas bus vykdomas nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu. Nuoroda į vaizdo transliaciją:

Viešas susirinkimas vyks 2022-11-08 nuo 17.00 iki 18.00 val.

https://us04web.zoom.us/j/79279132099?pwd=ZeNIHqiJ8RjeCpWPToaa2rbcf1J0rR.1

Atsiuntimui: Priedas