Gyvenamojo namo adresu Kalvarijų g. 98, Vilniuje, negyvenamosios patalpos (biuro) Nr. 36 paskirties keitimo į gyvenamąją (butą), paprasto remonto projekto pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Kalvarijų g. 98, Vilnius. Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0022:129 Vilniaus m.k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamojo namo adresu  Kalvarijų g. 98, Vilniuje, negyvenamosios patalpos (biuro) Nr. 36 paskirties keitimo į gyvenamąją (butą), paprasto remonto projektas.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Laura Balandytė – Žygelienė, labaland@gmail.com, tel.:  +37065212813,

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

  1. V., B. V., Kalvarijų g. 98-36, Vilnius labaland@gmail.com, tel: +37065212813

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Kalvarijų g. 98-36, Vilnius, tel.: +37065212813, nuo 10 iki 17 val. d.d.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El.p.: labaland@gmail.com, tel.: +37065212813, iki 2022-10-26 16.00 val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

Viešas susirinkimas vyks 2022-10-26 nuo 16.00 iki 17.00 val.

Projektinių pasiūlymų svarstymas bus vykdomas nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu.

Nuoroda į vaizdo transliaciją:

https://us04web.zoom.us/j/72437027623?pwd=v979ZmEQWahaxrjFAETO6neScMsRMU.1

Atsiuntimui: Priedas

2022-11-10

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti Priedas