Gyvenamojo namo įv. soc. grupėms Bistryčios g. 9, Vilniuje negyvenamųjų patalpų plane žymimų r3, nuo r-6 iki r-12 ir nuo r-14 iki r-20, paskirties keitimo iš kita į gamybos ir pramonės (kūrybinės dirbtuvės) formuojant 17 turtinių vienetų kapitalinio remonto projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Vilniaus miesto sav., Bistryčios g. 9, Vilnius, Antakalnis, sklypas nesuformuotas

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama: paskirtis – Valstybinė žemė. Pagal BP Žemės naudojimo būdas G2;K;V;R;B;I2;E

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Esama pastatas – paskirtis esama – Gyvenamasis namas – gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms) un. nr: 1097-0005-9016

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Architektūros projektai“, įm. kodas 120920263, buveinės adresas Polocko g. 4-101, LT-01204, Vilnius, direktorė Agnė Čepulėnaitė tel +370671 66001. El. paštas: agne.arch@gmail.com

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

A.R.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Polocko g. 4-101, Vilnius, tel: +37067166001, Iki 2023-03-01. 16:00 val. bei www.vilnius.lt svetainėje „Numatomo statinių projektavimo viešumas“ skiltyje

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2023-03-01, 16:00 val., el. paštu: agne.arch@gmail.com, tel: +370 671 66001

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

DĖL  GYVENAMOJO NAMO ĮV. SOC. GRUPĖMS BISTRYČIOS G. 9, VILNIUJE NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PLANE ŽYMIMŲ R3, NUO R-6 IKI R-12 IR NUO R-14 IKI R-20, PASKIRTIES KEITIMO IŠ KITA Į GAMYBOS IR PRAMONĖS (KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS) FORMUOJANT 17 TURTINIŲ VIENETŲ KAPITALINIO REMONTO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PRISTATYMO

Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/87138799376?pwd=aG1ZT2hyL1Q1SDM0Z1RVSUpkTy9vUT09

Data: 2023-03-01 d., laikas 16:00 val.

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti 1 priedą 2 priedą