Gyvenamojo namo (u.k. 4400-0883-3921), esančio Austėjos g. 62, Vilnius, turtinių vienetų formavimas į 2 turtinius vienetus ir paskirties keitimas iš vienbučio į dvibutį gyvenamąjį namą, atliekant paprastojo remonto darbus projektinių pasiūlymų pristatymas

Numatomo rengti statinio projekto pavadinimas

GYVENAMOJO NAMO (u.k. 4400-0883-3921), ESANČIO AUSTĖJOS G.62, VILNIUS, VILNIAUS M. SAV., TURTINIŲ VIENETŲ FORMAVIMAS Į 2 TURTINIUS VIENETUS IR PASKIRTIES KEITIMAS IŠ VIENBUČIO Į DVIBUTĮ GYVENAMĄJĮ NAMĄ, ATLIEKANAT PAPRASTOJO REMONTO DARBUS

 

Statytojas (-ai)

Fizinis asmuo (vardo ir pavardės pirmosios raidės) A.T.

Fizinis asmuo (vardo ir pavardės pirmosios raidės) A.M.

Fizinis asmuo (vardo ir pavardės pirmosios raidės) I.T.

 

Statinio (-ių) duomenys

Statinio tipas Dvibutis gyvenamasis namas

Paskirtis Gyvenamoji (vieno buto pastatai)   Būsima paskirtis Gyvenamoji (dviejų butų pastatai)

Adresas Vilnius, Austėjos g. 62

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) 0101/0131:5148 X: 6073015 Y: 586998

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statybos rūšis Statybos darbai neatliekami – statinio/patalpų paskirties keitimas

Unikalus Nr. 4400-0883-3921

 

Projektinius pasiūlymus parengęs asmuo ar jo įgaliotas atstovas (-ai)

Projektuotojo įgaliotas asmuo Rokas Tamašauskas

El. p. rokas.tamasauskas@gmail.com   tel. +37061884578

 

Projektuotojas Aurelija Valkūnaitė Čėplienė

tel. 861027114

 

Kur galima susipažinti su projektiniais pasiūlymais

Adresas Vilnius, Austėjos g. 62

Laikas Darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00.

Tel. +37061884578

 

Kaip galima teikti pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų

Raštu Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projekto rengėjams, el. paštu r.t.iadesign@gmail.com

El. p. r.t.iadesign@gmail.com

Kitu būdu Žodžiu per „Zoom“ platformą, https://us05web.zoom.us/j/84404321513?pwd=hrOFA4lxnwBxVbZtZ6IbT83iF4c6CU.1 Meeting ID: 844 0432 1513 Passcode: Y4qsLb

Pasiūlymus galima teikti iki 2024-05-02

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas

Nuoroda į viešo susirinkimo transliaciją (viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu) Viešasis susirinkimas vyks elektroniniu būdu per „Zoom“ platformą. Susirinkimas vyks su video įrašymu. Pavadinimas GYVENAMOJO NAMO, AUSTĖJOS G.62, VILNIUS, VILNIAUS M. SAV., TURTINIŲ VIENETŲ FORMAVIMAS IR PASKIRTIES KEITIMAS Į DVIBUTĮ

viešinimas : https://us05web.zoom.us/j/84404321513?pwd=hrOFA4lxnwBxVbZtZ6IbT83iF4c6CU.1

Meeting ID: 844 0432 1513 Passcode: Y4qsLb

Data ir laikas 2024-05-02 18:00

Projektiniai pasiūlymai 

Atsiųsti priedą