Gyvenamosios paskirties (6.3.) pastato, Pilies g. 8A Vilniuje, keičiant paskirtį į maitinimo paskirties pastatą (7.5.) kapitalinio remonto projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Pilies g. 8A, Vilnius, kadastrinis Nr.: 0101/0041:173.

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis – kita;
būdas – kitos paskirties žemė: gyvenamoji, komercinės paskirties objektų ir infrastruktūros teritorija (gyvenamajam namui su administracinėmis, komercinėmis patalpomis ir transformatorinės pastotės statiniui eksploatuoti).

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamoji paskirtis, keičiama į maitinimo paskirtį.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Sienos”, T. Ševčenkos 16F, Vilnius, Donatas Laucius, mob.: 868977336,

El. paštas: donatas@wall.lt

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB  „Voras grupė”, Džiaugsmo g. 80, LT-11302 Vilnius, el.p.: agne@sosimple.lt, donatas@wall.lt, tel. Nr. +37068977336

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Darbo dienomis 8:00-18:00, tel.: +37068977336, el.p. donatas@wall.lt

Vilnius, T. Ševčenkos g. 16F-312.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2022-05-30, darbo dienomis 8:00-18:00, +37068977336, Džiaugsmo g. 80, Vilnius, el.p. donatas@wall.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Viešo susirinkimo data ir laikas: 2022-05-31 17:00

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu: https://us06web.zoom.us/j/83293639912

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą.

2022-07-15

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti Priedą.