Gyvenamosios paskirties (aštuonių blokuotų vienbučių) pastatų, Kaributo g. 54, Vilnius, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Kaributo g. 54, Žemės sklypo kadastrinis numeris: 0101/0101:2892 Vilniaus m. k. v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita / Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamoji paskirtis (aštuoni blokuoti vienbučiai).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Arch. Justina Sakalauskaitė, justina@regroup.lt +370 6 414 49725

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Statytojas (Užsakovas) – UAB ,,Estimio“, Direktorius Jurgis Zabilius, +37067114216, jurgis@regroup.lt

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Regroup projektavimas“, Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius, mob. nr.: +370 5 215 1005

darbo dienomis 9.00 – 17.00 val. (iš anksto telefonu suderinus konkretų laiką)

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Registruotu laišku adresu: UAB „Regroup projektavimas“ Geležinio Vilko g. 18A, LT-08104 Vilnius, Elektroninio pašto adresu: justina@regroup.lt

Iki 2023-01-24 (viešo susirinkimo pradžios)

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2023-01-24, 17 val. nuotoliniu būdu

Nuoroda į rengiamo susirinkimo transliaciją:

https://us02web.zoom.us/j/84150213322?pwd=dk8vLzhHdGxlK0RDZko5NHpQWjIrUT09

prisijungimo kodas 085172

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą