Gyvenamosios paskirties (daugiabučio) pastato Rygos g. 28, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas):

Rygos g. 28, Vilnius (Kad. Nr.: 00101/0028:811)

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Komercinės paskirties objektų teritorijos, būsima – daugiabučių gyvenamųjų namų objektų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Esama: Komercinės paskirties objektų teritorijos, numatoma: daugiabučių gyvenamųjų namų objektų teritorijos.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Viktorija Marija Čepaitienė; +370 652 92900; viktorija@metroarchitektura.lt

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „NT Draudimo grupė“, Skersinės g. 9, LT-08449 Vilnius, įm.k. 300131351, tel.: +37069941285.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas:

Kalvarijų g. 1, Vilnius; +370 652 92900; Darbo dienomis 12:00 – 16:00; iki 2023-01-09 bei www.vilnius.lt svetainėje „Numatomo statinių projektavimo viešumas“ skiltyje“

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

El. paštu: viktorija@metroarchitektura.lt iki 2023-01-10 (viešojo susirinkimo transliacijos pradžios)

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda:

Viešasis susirinkimas vyks tiesioginės vaizdo transliacijos būdu: 2023-01-11; 16:00. Prisijungimo nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/82594666644

 

 

Dėl techninės klaidos Projektiniuose pasiūlymuose (neteisingai nurodytos planuojamo statinio kategorijos), šio skelbimo viešinimas statytojo įgalioto asmens prašymu yra nutraukiamas. Skelbimas su Projektiniais pasiūlymais, kuriuose yra teisingai nurodyta statinio kategorija, paskelbtas 2022-12-21 d. nuorodoje: https://vilnius.lt/lt/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/gyvenamosios-paskirties-daugiabucio-pastato-rygos-g-28-vilniuje-statybos-projekto-projektiniu-pasiulymu-pristatymas-2/

Viešo susirinkimo data, laikas ir nuoroda, prisijungimui į tiesioginę vaizdo transliaciją, nesikeičia.