Gyvenamosios paskirties (daugiabučių) pastatų, Miškinių g. 4, Vilniuje statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

 

Numatomo rengti statinio projekto pavadinimas

Gyvenamosios paskirties (daugiabučių) pastatų, Miškinių g. 4, Vilniuje statybos projektas

 

Statytojas (-ai)

UAB „Kolerita“, +37069854971

 

Statinio (-ių) duomenys

Statinio tipas Gyvenamosios paskirties pastatas (B)

Paskirtis Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

Adresas Vilnius, Miškinių g. 4

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) 0101/0051:239 X: 6060304 Y: 579287

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos; Kitos paskirties žemė, Bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

 

Statinio tipas Gyvenamosios paskirties pastatas (A)

Paskirtis Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

Adresas Vilnius, Miškinių g. 4

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) 0101/0051:239 X: 6060304 Y: 579287

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos; Kitos paskirties žemė, Bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

 

Projektinius pasiūlymus parengęs asmuo ar jo įgaliotas atstovas (-ai)

Projektuotojas UAB „INIS projektai“

El. p. audrius@konsultantubiuras.lt   tel. +37060076133

 

Architektas Gintaras Čaikauskas

tel. 869874536

 

Kur galima susipažinti su projektiniais pasiūlymais

Adresas Vilnius, Varnės g. 49

Laikas Darbo dienomis nuo 9:00 iki 16:00 valandos. Dėl atvikimo būtina iš anksto susiderinti atvykimo laiką.

Tel. +37060076133

 

Kaip galima teikti pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų

Raštu Varnės g. 49, Vilnius

El. p. audrius@konsultantubiuras.lt

Pasiūlymus galima teikti iki 2024-04-22

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas

Nuoroda į viešo susirinkimo transliaciją (viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NzM5MWIzMTYtNzdjOC00ZDg4LTkyNmUtM2M3YzVmN2E0N2U2@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%226b4cafbf-e6b5-430a-b200-63e64e55e72c%22,%22Oid%22:%2280608264-d473-40fe-8994-f48d875cf088%22%7D

Data ir laikas 2024-04-22 16:00

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti 1 priedą 2 priedą

Trimatis modelis