Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas Šeškinės Sodų g. 3, Vilnius, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Vilnius, Šeškinės Sodų g. 3 (Sklypo kad. nr.: 0101/0021:385).

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo naudojimo paskirtis: kita, žemės sklypo naudojimo būdas: Gyvenamosios teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Aurelija Valkūnaitė-Čėplienė, el.p.: aurelija.valkunaite@gmail.com, mob.: 861027114.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „TAKURAS“, Jočionių g. 53, LT-02300, Vilnius, el.p.: evelina@takuras.lt, mob.: +370 699 24442.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas,savivaldybės interneto svetainės adresas

Vilnius, Rūdninkų g. 12-12, tel.: +37061027114, darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00 (iš anksto susitarus telefonu).

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2022-07-08 el paštu: aurelija.valkunaite@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Viešojo susirinkimo laikas 2022-07-08 17:00val. Viešasis svarstymas vyks nuotoliniu būdu.

Transliacijos nuoroda: https://us04web.zoom.us/j/74475767534?pwd=ohG1v5hHezn5mC53NRwteMdUrnWBHe.1

 

Atsisiųsti priedą

 

2022-07-28

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

PP pritarta
Atsisiųsti priedą