Gyvenamosios paskirties pastato Konstitucijos pr. 15 Vilniuje dalies patalpų paskirties keitimo iš administracinės (Un. Nr. 4400-0368-7561:5031) į gydymo paskirties, paprastojo remonto projekto projektinių pasiūlymų viešinimas

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Konstitucijos pr. 15 Vilnius

Patalpų Un. Nr. – 4400-0368-7561:5031

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo naudojimo būdas –Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Statinio patalpų naudojimo pagrindinė paskirtis: Administracinės paskirties pastatas (7.2.), būsima- Gydymo paskrities pastatas (7.12)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projektuotojas: UAB „Panprojektas“, Respublikos 44, LT – 35173 Panevėžys, tel/fax 8-45 58 18 75; Projekto vadovas: Sonata Šleivienė, (atestato Nr. 26450); tel. 8 687 28605; el. paštas: sonata@panprojektas.lt

Architektas: Elvyra Klimavičienė, (atestato Nr. A100).  tel. 8 698 33720; el. paštas: elvyra@panprojektas.lt

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Statytojas: UAB „Požeminių jungčių investicija“, Liepsnos g. 4, Vilnius, tel. 8 652 58803 el.p. pozemines@jungtys.lt

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti nuo 2022-01-28 iki 2022-02-17 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje www.vilnius.lt skiltyje „Projektiniai pasiūlymai“ arba UAB „Panprojektas“ patalpose, adresu: Respublikos 44, Panevėžys;  tel.  (8 687) 28605, sonata@panprojektas.lt,  darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymų ir pastabų dėl projektinio pasiūlymo sprendinių teikimo tvarka: pasiūlymus projektuotojui, dėl projekto galima pateikti raštu, siunčiant laišką nurodytu adresu: UAB „Panprojektas“, Respublikos 44, LT – 35173 Panevėžys, bei elektroninio pašto adresu sonata@panprojektas.lt .

Visuomenės atstovai, teikdami projektuotojui pasiūlymus, privalo nurodyti savo vardą ir pavardę (įmonės pavadinimą), adresą ir kitus ryšio duomenis, pasiūlymo teikimo datą, informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikti iki 2022-02-17.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu 2022-02-17 nuo 17:00 val. iki 18.00 val. Transliacijos nuoroda:

Objektas: Klinika Affidea
Laikas: vasario 17 d.  2022  17:00:00
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzNkZmY0ZmEtZjFiNy00OTFjLWIxNmUtYmRjYjdmMjk1ZGVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c0302478-12ca-4f59-95f8-a65afe03cc17%22%2c%22Oid%22%3a%22c6abd4dd-8482-4aba-8d7e-5d521eb8cc12%22%7d

 

Atsisiųsti priedą.

 

2022-03-07

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti Priedą.