Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai)) pastato (6.3.) Vilniaus m. sav., Vilnius, Žirmūnų g. 48B (Sklypo kad. Nr. 0101/0033:0066), statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės
koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)
Vilniaus m. sav., Vilnius, Žirmūnų g. 48B (Sklypo kad. Nr. 0101/0033:0066)

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai
Dugiabučių

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto
atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio
pašto adresas ir telefono numeris
PV Kęstutis Žukauskas, [email protected], +37067400440, Varšuvos g. 12, Vilnius

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas,
juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
UAB Tobuli namai, Adresas: M. Katkaus g. 2B-12, Vilnius, įm kodas: 304828725,
[email protected], +37065955530

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės
interneto svetainės adresas
+37067400440, Varšuvos g. 12, Vilnius, nuo 10:00 iki 15:00 (iš anksto susitarus)

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui
gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Elektroniniu paštu archiholi[email protected], iki viešojo svarstymo pradžios 2022 12 29 16:00 val.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda
Nuotoliniu būdu https://teams.live.com/meet/9455603053876
2022 12 29 16:00 val.

 

Vilnius 3D https://arcg.is/1Cnnvr0

Atsisiųsti projektinius pasiūlymus