Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Gervių g. 22, Vilniuje, rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Gervių g. 22, sklypo kadastrinis numeris 0101/0031:307 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamoji (vieno buto pastatai)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Evaldas Kekys, info@framels.com, +37060185240

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Lini namai“, Mėnulio g. 11, Vilnius, adomas@lini.lt, +37065400004

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilnius, Žalgirio g. 122, +37060185240, 9:00 – 17:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

2022-04-12, raštu adresu: Žalgirio g. 122, Vilnius 09300, el. paštu: info@framels.com, telefonu +37060185240

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2022-04-12 16:00, viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu: meet.google.com/rbg-ffnp-rgo

 

Atsisiųsti priedą.