Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Andriaus Benedikto Klongevičiaus g. 21, Vilnius, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Andriaus Benedikto Klongevičiaus g. 21, Vilnius, skl. kad. Nr. 0101/0115:1056

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Naudojimo paskirtis: kita.

Naudojimo būdas: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Gintaras Sakalauskas, gintaras@gsprojektai.lt

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

S.P.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Sniegenų g. 23C-1, Vilnius (iš anksto susitarus telefonu), d. d. nuo 10:00 iki 16:00 val., tel. 867816688

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2022-09-29 el. paštu: gintaras@gsprojektai.lt, tel. 867816688

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Vilniaus m. Savivaldybė

Vilnius, Konstitucijos pr. 3, 216 kab., 17.00 val, 2022-09-29

 

Atsiuntimui: Priedas

2022-10-10

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti Priedas