Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato J. Bielinio g. 19, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
J. Bielinio g. 19, Vilnius. Nr. 0101/0071:150

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo naudojimo paskirtis – Kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Pagrindinė naudojimo paskirtis – Gyvenamoji (vieno buto gyvenamieji namai)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Marius Bliujus, marius@kubinismetras.lt, 862438788

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

K.K.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Kubinis metras“ patalpos Pranciškonų g. 1-112, Vilnius. 862438788, D.D 15:00 – 17:00 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Raštu – Mariui Bliujui, Pranciškonų g. 1-112, Vilnius, ir el. Paštu – marius@kubinismetras.lt iki 2022-09-29, 17:00.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Tiesioginės vaizdo transliacijos metu 2022-09-29, 17:00. Nuoroda į transliaciją:

https://teams.live.com/meet/9477372261238

 

Atsiuntimui: Priedas