Gyvenamosios paskirties vieno buto pastato Pylimėlių g. 27A , Vilniuje statybos projekto projektinių pasiūlymų viešinimas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Pylimėlių g. 27A, Vilnius, skl. kad. nr. 0101/0025:1225

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita; vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama – Gyvenamoji (vieno buto pastatai), pagalbinio ūkio; Numatoma-Gyvenamoji (vieno buto pastatai)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

MB „Dukart Jot“; adresas: T. Ševčenkos g. 16A, Vilnius; el. Paštas: architecture@2xj.lt

Įgaliotas atstovas: Vaidas Bieliūnas, vaidas@2xj.lt, +37061543146

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

M.P.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais vykdomas nuotoliniu būdu. Kreiptis tel. +37067158054; darbo dienomis 10-17h

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

2021-03-09, ignas@2xj.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis svarstymas bus atliekamas tiesioginės transliacijos būdu. Transliacijos nuoroda: https://us06web.zoom.us/j/84654632272

Transliacijos laikas 2022-03-09; 17h

 

Atsisiųsti priedą

2022-03-17

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti Priedą