Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Vilnelės g. 21 Vilniuje statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Vilnius, Vilnelės g. 21, Žemės sklypo kadastrinis numeris: 0101/0060:240 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita / Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamoji paskirtis (vieno buto pastatas).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projektų vadovė: Renata Skemundrienė, sonata@panprojektas.lt,  +370 6 8728605

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Statytojas (Užsakovas) – Vilniaus miesto savivaldybė, a.k. 111109233, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, info@vilnius.lt tel. 1664.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

UAB „Rendu“, Respublikos g. 44, Panevėžys, tel. Nr.: +370 45 581875, darbo dienomis 9.00 – 17.00 val. (iš anksto telefonu suderinus konkretų laiką) bei www.vilnius.lt svetainėje „Numatomo statinių projektavimo viešumas“ skiltyje.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Registruotu laišku adresu: UAB „Rendu“ Respublikos g. 44, Panevėžys, LT-35173 Panevėžys, Elektroninio pašto adresu: sonata@panprojektas.lt, iki 2022-09-20

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Viešinimas vyks nuotoliniu būdu 2022-09-20 , 16:00-17:00 val.

Nuoroda į rengiamo susirinkimo transliaciją:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjNhZjM3ZmEtMDA5Zi00YWE1LWI0YzctMmE4YTJkNzZlNTk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c0302478-12ca-4f59-95f8-a65afe03cc17%22%2c%22Oid%22%3a%22c6abd4dd-8482-4aba-8d7e-5d521eb8cc12%22%7d

 

Atsisiųsti priedą

 

2022-11-22

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti Priedą.