Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato, Vilniuje, Biochemikų g. 1B, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Vilnius, Biochemikų g. 1B (sklypo kad. nr. 0101/0004:1375)

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Naudojimo paskirties – kita

Naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Monika Skužinskienė, el.p. info@valtraksa.lt, tel. nr. 867277911

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

V.B., G.B., D.P., Č.P.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

P.Lukšio g. 7, Vilnius, el.p. info@valtraksa.lt, tel. nr. 867277911, darbo dienomis nuo 8 iki 17val.,

bei www.vilnius.lt svetainėje „Numatomo statinių projektavimo viešumas“ skiltyje.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu info@valtraksa.lt iki 2022-10-17

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2022-10-17 16val.

Nuoroda į transliaciją:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjE2YWQwZGYtMzcyOC00MDhjLWI2OTctY2NkMTZiNTRmZDBl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2278496c26-5ab4-4c8b-9ca0-b2f49172b8a8%22%2c%22Oid%22%3a%2261a0a068-c5ab-406f-a25f-83c161b19d63%22%7d

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą

2022-11-28

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta. priedą