Jaunimo nakvynės namų B. Karvelio g. 14, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Numatomo rengti statinio projekto pavadinimas
Jaunimo nakvynės namų B. Karvelio g. 14, Vilniuje, statybos projektas

Statytojas (-ai)
UAB „BK14 Aero“, +37062056691

Statinio (-ių) duomenys
Statinio tipas Jaunimo nakvynės namai
Paskirtis Jaunimo nakvynės namai
Adresas Vilnius, Balio Karvelio g. 14
Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) 0101/0070:517 X: 6057851,0 Y: 581876,2
Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Rekreacinės teritorijos
Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Projektinius pasiūlymus parengęs asmuo ar jo įgaliotas atstovas (-ai)
Projektuotojas MB „2 Bricks“
El. p. va@2bricks.lt tel. 868724672
Architektas Sigita Lapienytė
El. p. sigita.lapienyte@yahoo.com tel. 865929324
Projekto vadovas Vytautas Augustinavičius
El. p. va@2bricks.lt tel. +37068724672

Kur galima susipažinti su projektiniais pasiūlymais
Adresas Vilnius, Dariaus ir Girėno g. 21A
Nuoroda https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/
Laikas darbo dienomis 9.00-17.00 val. susitarus iš anksto tel. +37068724672
Tel. +37068724672

Kaip galima teikti pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų
El. p. info@2bricks.lt
Pasiūlymus galima teikti iki 2023-02-13

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas
Nuoroda į viešo susirinkimo transliaciją (viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu)
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWQ5N2Y0M2YtYzdmNC00OTkyLTk0NGQtYWY5NzlkYzRlMTU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221c555c30-6c67-4d77-b15b-69bf626aeaeb%22%2c%22Oid%22%3a%22521c7690-71e9-4b67-9fc8-fbed45477051%22%7d
Data ir laikas 2023-02-13 17:00

Vilnius 3D https://arcg.is/1zCm110

Atsisiųsti projektinius pasiūlymus

 

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

2023-07-04 projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti:

Priedą Nr. 1

Priedą Nr. 2