Jaunimo nakvynės namų Burbiškių g. 31, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

BURBIŠKIŲ G. 31, VILNIAUS M., VILNIAUS M. SAV. (SKL. NR.0101/ 0070:487)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita.

Komercinės paskirties objektų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Poilsio paskirties pastatai (jaunimo nakvynės namai).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Architectura humana“

Projekto vadovas: Remigijus Putinas, ( At. Nr. A551),

El. paštas: remigijusputinas@yahoo.com, tel. 8687 35428

 

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektronio pašto adresas, telefono numeris):

UAB „Verslo sparta“, Gervėčių g. 4; el.paštas: vadyba@hauz.lt; tel. Nr.8658 15518

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Laikas ir vieta derinama iš anksto susitarus telefonu +370 687 35428

 

Informacija iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymus galima teikti elektroniniu paštu: remigijusputinas@yahoo.com iki viešo susirinkimo pabaigos (2022-07-13)

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas svarstymas vyks nuotoliniu būdu 2022-07-13, trečiadienį, 17.00 val.

Nuoroda:

880 2064 4914
885331

https://us02web.zoom.us/j/88020644914?pwd=aGx6Q1RDeXgxdE85eEdvYnFsM3JGQT09

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti Projektiniai pasiūlymai 1, Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija 1.