Jaunimo nakvynės namų, Vito Gerulaičio g. 4, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vito Gerulaičio g. 4, Vilnius (0101/0021:502)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita;

Žemės sklypo naudojimo būdas – rekreacinės teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos, bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Poilsio paskirties pastatas (7.13)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Cloud architektai“, Antanas Dagelis, viesinimas@cloudarchitektai.lt, +370 687 90 457

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Tera projektai“, Konstitucijos pr. 21B, LT-08130, Vilnius,

tomas.banys@rewo.lt, +370 620 49 281

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Šiaulių g. 10-62, LT-01134, Vilnius, Tel. Nr. +370 687 90 457,

Susipažinimo laikas darbo dienomis iki 2022-05-16, 10:00 – 12:00 val. (Prieš atvykstant informuoti).

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2022-05-16, El. paštu: viesinimas@cloudarchitektai.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2022-05-16 (pirmadienis), 17:00 val.

Nuotoliniu būdu adresu: http://vitogerulaicio4.zoomtv.lt/

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija, atsisiųsti priedą.

Projektinių pasiūlymų 3d modelis.

 

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

2022-09-06 projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą