Karaliaučiaus g. atkarpos nuo L. Rėzos al. iki Karaliaučiaus g. 33 (Unik. Nr. 4400-3057-9361), J. Bretkūno g. atkarpos nuo Karaliaučiaus g. iki Vištyčio g., Vištyčio g. ir L. Rėzos al. atkarpos nuo Karaliaučiaus g., sklype (Unik. Nr. 4400-3057-6815) Vilniaus mieste, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Statinių statybvietės adresai: Karaliaučiaus g. atkarpa nuo L. Rėzos al. iki Karaliaučiaus g. 33, J. Bretkūno g. atkarpa nuo Karaliaučiaus g. iki Vištyčio g., Vištyčio g. ir L. Rėzos al. atkarpa nuo Karaliaučiaus g., Vilnius

Žemės sklypų kadastriniai numeriai: 0101/0167:1836; 0101/0167:1882

Dalis sprendinių patenka ir į laisvą valstybinę žemę, kurioje nesuformuoti žemės sklypai.

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės sklypo (kad. nr. 0101/0167:1836) pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo (kad. nr. 0101/0167:1836) pagrindinė naudojimo paskirtis: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

Žemės sklypo (kad. nr. 0101/0167:1882) pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo (kad. nr. 0101/0167:1882) naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Paskirtis: Susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projekto rengėjas: UAB „Archicom“

Projektuotojas: UAB „SRP Projektas“, Projekto vadovas Darius Lukšys, el. p.: [email protected],

mob.: +370 676 10425

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „North Europe Real Estate Development Fund“, Gynėjų g. 16, 01109 Vilnius; el. p.: [email protected], tel. nr.: +370 611 14589

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

UAB „SRP Projektas“, Savanorių pr. 176c, 03154 Vilnius; tel. nr. +370 5 250 0605

Darbo dienomis: 8:00 – 17:00 val.

Taip pat susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – VMSA) interneto svetainėje www.vilnius.lt

Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo VMSA interneto svetainėje paskelbimo dienos.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti el. paštu: [email protected], iki 2022 m. liepos 21 d. imtinai.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Susirinkimas vyks tik nuotoliniu būdu. Nuoroda į viešo susirinkimo tiesioginę garso ir vaizdo transliacijąhttps://bit.ly/3Ac3XKR

Susirinkimo data ir laikas: 2022 m. liepos 21 d., 16:00 val.

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą

 

2022-09-02

Po projektinių pasiūlymų pristatymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą.