Kauno gatvės ir Švitrigailos gatvės atkarpų, įrengiant sankryžą, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

 

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Statinių statybvietės adresai: Kauno/Švitrigailos gatvių sankryža, Vilnius

Statinio geografinės koordinatės: X: 6060228 Y: 581878

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: –

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Paskirtis (pogrupis): Susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „SRP Projektas“, Projekto vadovė Dovilė Gribulienė, el. p.: dovile.gribuliene@srp.lt,
mob.: +370 607 79144

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, 09308 Vilnius; el. p.: savivaldybe@vilnius.lt,
tel. nr.: +370 5 211 2616

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

UAB „SRP Projektas“, Savanorių pr. 176c, 03154 Vilnius; tel. nr. +370 5 2500605

Darbo dienomis: 8:00 – 17:00 val.

Taip pat susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – VMSA) interneto svetainėje www.vilnius.lt

Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo VMSA interneto svetainėje paskelbimo dienos.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti el. paštu: info@srp.lt, iki 2022 m. birželio 10 d. imtinai.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Nuoroda į viešo susirinkimo tiesioginę garso ir vaizdo transliaciją – https://bit.ly/3FtDpVV

Susirinkimo data ir laikas: 2022 m. birželio 14 d., 16:00 val.

 

Atsisiųsti priedą 1, priedą 2

 

2022-08-02 d.

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti Priedas Nr. 1, Priedas Nr. 2, Priedas Nr. 3