Kelmijos sodų 42-osios gatvės, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Numatomo rengti statinio projekto pavadinimas

Kelmijos sodų 42-osios gatvės, Vilniuje, statybos projektas

 

Statytojas (-ai)

SB ,„Lietuvos Ryšininkas“, l.rysininkas@gmail.com, +37067265866

 

Statinio (-ių) duomenys

Statinio tipas Gatvė

Paskirtis Kelių (gatvių)

Adresas Vilnius, Kelmijos Sodų 42-oji g.

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) Nėra X: 6051382,8 Y: 580569,5

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

 

Projektinius pasiūlymus parengęs asmuo ar jo įgaliotas atstovas (-ai)

Projektuotojas Edvardas Černauskas

El. p. edvardas@kpp.lt   tel. 860226024

 

Kur galima susipažinti su projektiniais pasiūlymais

Adresas Vilnius, Ukmergės g. 369a

Nuoroda www.vilnius.lt

Laikas nuo 8 val iki 17 val

Tel. +37060226024

 

Kaip galima teikti pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų

El. p. info@keliuprojektavimas.eu

Pasiūlymus galima teikti iki 2023-01-18

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas

Nuoroda į viešo susirinkimo transliaciją (viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu) You’re invited to join a Microsoft Teams meeting Title: Edvardas Černauskas’s Teams Meeting Time: 2023 m. sausio 18 d., trečiadienis 16:00:00 Rytų Europos žiemos laikas Join the meeting on your computer or mobile app https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTIwMjNjMjItODY1NC00YjRlLTg1YWYtNTcwNTA2MGY1MDM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d4e04f8f-2286-4b9a-b3aa-48fc017f16ba%22%2c%22Oid%22%3a%222f6814e2-6120-4afb-8ffc-403b2a59cd96%22%7d

Data ir laikas 2023-01-18 16:00

Kita informacija Viešinamas projektas sodų bendrijoje.

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti 1 priedą 2 priedą 3 priedą