Kito transporto statinio – požeminės perėjos (8.6) Laisvės pr., Vilniaus m., prie žemės sklypo kad. Nr. 0101/0051:128 šiaurinės ribos, statybos projekto projektinių pasiūlymų viešinimas

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Žemės sklypas nesuformuotas

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypas nesuformuotas

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Susisiekimo komunikacijos

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „DO architects“ Karolis Grigaitis; [email protected]; +370 650 16010

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Vilniaus miesto savivaldybė į.k. 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09308 Vilnius,

[email protected]; 1664

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima iki viešo svarstymo dienos iš anksto susitarus: Raugyklos g. 21, LT-01140 Vilnius, Lietuva 10:00-15:00 +370 650 16010

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti raštu: karolis.[email protected] arba Raugyklos g. 21, LT-01140 Vilnius, Lietuva. Pasiūlymus galima teikti iki 2022 02 25 16:00

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Visuomenės informavimas apie parengtus projektinius pasiūlymus vyks nuotoliniu būdu 2022 m. vasario 25d. 16:00. Prisijungimo nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTViZTM4ZmItMjUzMS00NmQyLWEwNzEtYTZjZWJhMmY1NTUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222fd86864-c45d-4c30-8317-70d77fad4486%22%2c%22Oid%22%3a%226eba4333-b0d4-45c7-a4fb-b93f983ef5c4%22%7d

 

Atsisiųsti priedą.

 

2022-03-07 d.

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.