Kitos paskirties inžinerinio statinio – atvirojo tipo daugiaaukštės automobilių saugyklos V.A. Graičiūno g. 8, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

A. Graičiūno g. 8, Vilnius

0101/0082:300

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Kitos paskirties inžineriniai statiniai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Romanas Mankus +37061464516 novacasa@inbox.lt

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB THERMO FISHER SCIENTIFIC BALTICS

A. Graičiūno g. 8, Vilnius info.baltics@thermofisher.com +37052602131

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Rinktinės g. 55-28 darbo dienomis 9:00-12:00, 13:00-17:00 iki 2022 05 04 17:00, iš anksto susitarus telefonu +37061464516

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Elektroniniu paštu novacasa@inbox.lt iki 2022 05 04 17:00

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

nuotoliniu būdu, 2022 05 04 pradžia 17:15 https://us02web.zoom.us/j/88133399568?pwd=azNxdktiSlorVDNXNTd2WjBNVWxlUT09

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą.

2022-06-21

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta. priedą