Kitos paskirties inžinerinio statinio – stoginės (5I1/G) rekonstravimo ir kitos paskirties statinių – naftos ir dujų užpylimo salelių su kolonėlėmis, Molėtų pl. 27A, Vilnius, statybos projekto projektinių pasiūlymų viešinimas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Molėtų pl. 27A, Vilnius. Sklypo kadastrinis Nr. 0101/0005:400 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama (nekeičiama): kita, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama (nekeičiama): kitos paskirties inžineriniai statiniai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Algimantas Mačionis, tel. 869934205, el. p. rusne@rusne.lt

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Spectator NT“, Senasis Ukmergės kel. 4, Užubalių k., Vilniaus r.,

el. pašto adresas: info@spectator.lt, tel. Nr.:+370 5 2163377

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB ”Rusnė” patalpose, Miško g. 30-78, Kaunas, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.,

tel. Nr 869934205

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Raštu: Miško g. 30-78, Kaunas, el.p.: rusne@rusne.lt, per visą darbo dienų laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais iki viešo susirinkimo pabaigos.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu https://us02web.zoom.us/j/83534773548

2022m. sausio 13 d. 15val.

Atsisiųsti priedą.

 

2022-02-08 d.

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.