Kitos paskirties inžinerinio statinio – stoginės (Unik. Nr. 1099-4045-1038) rekonstravimo ir kitos paskirties inžinerinio statinio – kuro kolonėlės su salele Eišiškių pl. 11, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Eišiškių pl. 11, Vilnius. Sklypo kadastrinis Nr. 0101/0070:72 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Esama (nekeičiama): 12. kitos paskirties inžineriniai statiniai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Algimantas Mačionis, tel. 869934205, el. p. [email protected]

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Circle K Lietuva, UAB, J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius, el. pašto adresas: [email protected], tel. Nr.: +37061821288

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

UAB ”Rusnė” patalpose, Miško g. 30-78, Kaunas, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val., tel. nr. 869934205 ir www. vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Raštu: Miško g. 30-78, Kaunas, el.p.: [email protected], per visą darbo dienų laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais iki viešo susirinkimo pabaigos.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu https://us02web.zoom.us/j/5854552046

2022 m. spalio 19 d. 15 val.

 

Atsisiųsti priedą.