Kitos paskirties inžinerinio statinio ties Zuikių g. Vilniuje statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Teritorija tarp Zuikių – Voverių ir Vaduvos gatvių, kad. Nr. 010180010008;

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kitos paskirties žemė, Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorija;

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Kiti inžineriniai statiniai;

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Vilniaus planas“, Vladas Treinys, vladas.treinys@vplanas.lt, 8 69879439;

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. p. e.vicemeras@vilnius.lt. tel. (8 5) 2112000;

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB Vilniaus planas, Lvivo g. 25-102, LT-09320 Vilnius, 8 69879439 iki 2022-10-27, darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. iš anksto susitarus;

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

El. paštu: vladas.treinys@vplanas.lt.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Nuotoliniu būdu, 2022-10-27 16:00 val., prisijungimo nuoroda https://cutt.ly/zuikiu

Atsiuntimui: Priedas

 

2023-01-20 d.

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą