Kitos paskirties pastato (buitinis pastatas, unikalus Nr.1097-0044-5070), Rodūnios kelias 2, Vilnius, paskirties keitimo į sandėliavimo paskirties pastatą, rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Numatomo rengti statinio projekto pavadinimas

Kitos paskirties pastato (buitinis pastatas, unikalus Nr.1097-0044-5070), Rodūnios kelias 2, Vilnius, paskirties keitimo į sandėliavimo paskirties pastatą, rekonstravimo projektas

 

Statytojas (-ai)

Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai, j.a.k. 120864074; Buveinės adresas Rodūnios kelias 10a, LT-02189 Vilnius. L. e. p. generalinis direktorius Aurimas Stikliūnas. El. p.: [email protected], tel.: +370 5 2739326

 

Statinio (-ių) duomenys

Statinio tipas Sandėlis

Paskirtis Kita   Būsima paskirtis Sandėliavimo

Adresas Vilnius, Rodūnios kel. 2

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) 0101/0080:248 X: 6056516 Y: 582660

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos; Kitos paskirties žemė, Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; Kitos paskirties žemė, Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; Kitos paskirties žemė, Komercinės paskirties objektų teritorijos

Statybos rūšis Statinio rekonstravimas

Unikalus Nr. 1097-0044-5070

 

Projektinius pasiūlymus parengęs asmuo ar jo įgaliotas atstovas (-ai)

Projektuotojas UAB „Vilniaus architektūros studija“

El. p. [email protected]   tel. 861572805

 

Kur galima susipažinti su projektiniais pasiūlymais

Adresas Vilnius, P. Lukšio g. 32

Nuoroda https://vasgo-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rk_vas_lt/Ej5pG-ZtwXdHljkE3VyZNRcBZisgS1PZPINLCh3V2RsnrQ?e=FkWXgi

Laikas 16.00-17.00

Tel. +37061572812

 

Kaip galima teikti pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų

Raštu UAB „Vilniaus architektūros studija“ Adresas: P. Lukšio 32 („Domus“ galerija 4 aukštas), 08222 Vilnius

El. p. [email protected]

Pasiūlymus galima teikti iki 2023-07-14

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas

Nuoroda į viešo susirinkimo transliaciją (viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTVmZGViY2ItMzAwOC00Yzc1LWI5YjktNmYxOGU3MjZjOGE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220fc45d73-5167-4cac-a55b-82d3ee5a8276%22%2c%22Oid%22%3a%227c52caed-597c-4ca3-b14c-5a089c649e41%22%7d

Data ir laikas 2023-07-14 15:00

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti Projektiniai pasiūlymai

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

2023-09-11

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsiųsti priedą