Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių Vilkpėdės, Fabijoniškių, Naujosios Vilnios, Karoliniškių, Rasų ir Šeškinės seniūnijose, Vilniaus mieste statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas (aikštelės 2015 Savanorių pr. 41, Vilkpėdės sen., 2016 Gerosios Vilties g. 24, Vilkpėdės sen., 2019 S. Stanevičiaus g. 82, Fabijoniškių sen., 2025 Parko g. 37A, Naujosios Vilnios sen., 2030 Virginijaus Druskio g. 5, Karoliniškių sen., 2082 Savanorių pr. 46, Vilkpėdės sen., 2086 Vandentiekio g. 34, Vilkpėdės sen., 3070 Birbynių g. 26, Rasų sen., 3329 Buivydiškių g. 11A, Šeškinės sen.)

Numatomo rengti statinio projekto pavadinimas

Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių Vilkpėdės, Fabijoniškių, Naujosios Vilnios, Karoliniškių, Rasų ir Šeškinės seniūnijose, Vilniaus mieste statybos projektas (aikštelės 2015 Savanorių pr. 41, Vilkpėdės sen., 2016 Gerosios Vilties g. 24, Vilkpėdės sen., 2019 S. Stanevičiaus g. 82, Fabijoniškių sen., 2025 Parko g. 37A, Naujosios Vilnios sen., 2030 Virginijaus Druskio g. 5, Karoliniškių sen., 2082 Savanorių pr. 46, Vilkpėdės sen., 2086 Vandentiekio g. 34, Vilkpėdės sen., 3070 Birbynių g. 26, Rasų sen., 3329 Buivydiškių g. 11A, Šeškinės sen.)

 

Statytojas (-ai)

UAB „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras“, info@vaatc.lt, 852130397

 

Statinio (-ių) duomenys

Statinio tipas Pusiau požeminė KAS aikštelė Nr. 2025

Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai

Adresas Vilnius, Parko g. 37A

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) Nėra X: 6061933 Y: 591854

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Nėra

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

 

Statinio tipas Pusiau požeminė KAS aikštelė Nr. 2082

Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai

Adresas Vilnius, Savanorių pr. 46

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) Nėra X: 6060371 Y: 580503

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Nėra

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

 

Statinio tipas Pusiau požeminė KAS aikštelė Nr. 3070

Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai

Adresas Vilnius, Birbynių g. 26

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) Nėra X: 6059118 Y: 584296

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Nėra

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

 

Statinio tipas Pusiau požeminė KAS aikštelė Nr. 2016

Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai

Adresas Vilnius, Gerosios Vilties g. 24

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) Nėra X: 6059984 Y: 580493

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Nėra

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

 

Statinio tipas Pusiau požeminė KAS aikštelė Nr. 2030

Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai

Adresas Vilnius, Virginijaus Druskio g. 5

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) Nėra X: 6061685 Y: 577723

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Nėra

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

 

Statinio tipas Pusiau požeminė KAS aikštelė Nr. 2086

Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai

Adresas Vilnius, Vandentiekio g. 34

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) Nėra X: 6059868 Y: 580180

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Nėra

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

 

Statinio tipas Pusiau požeminė KAS aikštelė Nr. 3329

Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai

Adresas Vilnius, Buivydiškių g. 11A

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) Nėra X: 6064865 Y: 579882

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Nėra

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

 

Statinio tipas Pusiau požeminė KAS aikštelė Nr. 2015

Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai

Adresas Vilnius, Savanorių pr. 41

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) Nėra X: 6060342 Y: 580352

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Nėra

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

 

Statinio tipas Pusiau požeminė KAS aikštelė Nr. 2019

Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai

Adresas Vilnius, S. Stanevičiaus g. 82

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) Nėra X: 6066328 Y: 580618

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Nėra

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

 

Projektinius pasiūlymus parengęs asmuo ar jo įgaliotas atstovas (-ai)

Projektuotojas Tyrens Lietuva, UAB

El. p. info@tyrens.lt   tel. +37068674634

 

Projektuotojo įgaliotas asmuo Eglė Simonaitytė

El. p. egle.simonaityte@tyrens.lt   tel. +37069166564

 

Kur galima susipažinti su projektiniais pasiūlymais

Adresas Vilnius, Žalgirio g. 90 KD

Laikas Pir.-Ket. 07:00-11:00 ir 11:45-16:00, Pen. 07:00-11:00 ir 11:45-14:45

Tel. +37069853686

 

Kaip galima teikti pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų

El. p. martin.karpic@kelprojektas.lt

Pasiūlymus galima teikti iki 2024-04-18

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas

Nuoroda į viešo susirinkimo transliaciją (viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDZjMjJmMWItNDVkOC00NWNhLTg4ODMtODdiYmI0MDAzOWU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2728528-eff8-409c-a379-7d900c45d9ba%22%2c%22Oid%22%3a%22c2ff2334-0a1c-4cb9-9707-ad05839a116f%22%7d

Data ir laikas 2024-04-18 15:00

 

Projektiniai pasiūlymai 

Atsiųsti priedą 1 priedą 2