Komunalinių atliekų surinkimo aikštelių Naujamiesčio ir Senamiesčio seniūnijose, Vilniaus mieste įrengimo supaprastinto statybos projekto (aikštelės Nr. 954 Aukštaičių g. 15A, Nr. 955 Vasario 16-osios g. 2, Nr. 1511 Pylimo g. 9, Nr. 1509 A. Smetonos g. 7A, Nr. 3032 A. Domaševičiaus g. 3, Nr. 3033 Gedimino per. 64, Nr. 225 Pylimo g. 21B) projektinių pasiūlymų pristatymas

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Požeminių konteinerių aikštelės:

 1. 954 Aukštaičių g. 15A,
 2. 955 Vasario 16-osios g. 2;
 3. 1511 Pylimo g. 9;
 4. 1509 A. Smetonos g. 7A;
 5. 3032 A. Domaševičiaus g. 3,
 6. 3033 Gedimino per. 64;
 7. 225 Pylimo g. 21B.

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 1. Aukštaičių g. 15A – laisva valstybinė žemė;
 2. Vasario 16-osios g. 2– laisva valstybinė žemė;
 3. Pylimo g. 9 – laisva valstybinė žemė;
 4. Smetonos g. 7A– kita, komercinės paskirties objektų teritorijos;
 5. Domaševičiaus g. 3– laisva valstybinė žemė;
 6. Gedimino per. 64– laisva valstybinė žemė;
 7. Pylimo g. 21B – kita, bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

IV Kiti inžineriniai statiniai; komunalinių atliekų surinkimo aikštelės.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Rimvydas Juodka el. p. r.juodka@atamis.lt, +370 672 940 03.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „VAATC“, Lvivo g. 89-75, LT-08104 Vilnius, el. p. info@vaatc.lt, tel. Nr. (8 5) 213 0397.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Žirmūnų g. 139, Vilnius, +370 5 2728 334, laikas 12:00 – 16:00, https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2022-09-20, el. p. r.juodka@atamis.lt arba Žirmūnų g. 139, Vilnius, +370 5 2728 334, laikas 12:00 – 16:00.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Susirinkimo data ir laikas – 2022-09-20, 16:00 val.

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0qdeGgqT0uGNP3qoS0rpyEnIuIOh1C75hA

 

Atsisiųsti priedą

 

2023-03-03 d.

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą

Vasario 16-osios g. 2 aikštelė yra išimta iš patvirtintų Projektinių pasiūlymų projekto sprendinių.