Krokuvos gatvės dalies nuo Giedraičių g. iki Kalvarijų g. ir jungiamojo kelio nuo Krokuvos g. iki Kalvarijų g., Vilniaus m., statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilniaus m., Krokuvos g. (atkarpa tarp Giedraičių g. ir Kalvarijų g.)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita

Naudojimo būdas – Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gatvė (Susisiekimo komunikacijos)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projekto vadovas Audrius Dudėnas

E. p.: info@viaprojecta.lt, tel.nr.: 860137806

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

E. p.: savivaldybe@vilnius.lt, tel.nr.: 852112000

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Paupio g. 50, Vilnius. Tel.nr.: 860137806;

Darbo dienomis 9-17 val., iš anksto sutarus telefonu iki 2023-03-02

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Teikti pasiūlymus galima iki 2023-03-02 el. paštu: info@viaprojecta.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2023-03-02 d. 15 val.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTk0YTk1NmEtMDlkNy00OTY3LTk1MTYtNTIwYzc1ZjViZmI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22270e3c7d-8103-4e66-8c92-deeb7ccad2c3%22%2c%22Oid%22%3a%224f5b5bd2-fc02-48e4-921a-6e2b8a48b611%22%7d

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą

 

2023-04-06

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti Priedą