Laisvės prospekto ruožo nuo 0.271 km iki 0.852 km (unik. nr. 4400-5470-1287), išplečiant esamą požeminę pėsčiųjų perėją ir įrengiant pėsčiųjų ir dviračių tako jungtį, Vilniaus mieste rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Žemės sklypas nesuformuotas. Koordinatės pagal LKS-94: x=6060707; y=578775

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypas nesuformuotas

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Susisiekimo komunikacijos (8.1) (8.2)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Do architects“ Karolis Grigaitis karolis.grigaitis@doarchitects.lt +370 650 16010

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Vilniaus miesto savivaldybė į.k. 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09308 Vilnius,

savivaldybe@vilnius.lt; 1664

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Šeimyniškių g. 21-93, Vilnius; +370 650 16010; 10:00-16:00 darbo dienomis iš anksto susitarus telefonu; www.vilnius.lt

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai teikiami raštu: karolis.grigaitis@doarchitects.lt iki viešo svarstymo 2022 08 19 16:00

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Visuomenės informavimas apie parengtus projektinius pasiūlymus vyks nuotoliniu būdu 2022 m. rugpjūčio 19d. 16:00.

Prisijungimo nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzcyOGRiZjAtNGIyNS00NzhlLWJiZjAtNDUwMmQxYTM5Mjhi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222fd86864-c45d-4c30-8317-70d77fad4486%22%2c%22Oid%22%3a%226eba4333-b0d4-45c7-a4fb-b93f983ef5c4%22%7d

 

Vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 62.p. Projektiniai pasiūlymai, gavus statytojo įgalioto asmens prašymą nutraukti visuomenės susipažinimo su projektiniais pasiūlymais procedūras, nebeviešinami. Prašymo registracijos numeris A50-30360/22, registracijos data 2022-08-10.