Ligoninės pastato Parko g. 21, Vilniuje, dalies neįrengtos pastogės Nr. 301 paskirties keitimo į gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims–globos namai) patalpas, paprastojo remonto projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Parko g. 21, Vilnius, žemės sklypo kadastrinis numeris 0101/0064:158

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama – Kita (žemės), numatoma – Kita (žemės).

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Esama – Gydymo, numatoma – Gyvenamoji paskirtis (įvairių socialinių grupių asmenims–globos namai).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projekto vadovas Mindaugas Raišutis, el. pašt. raisutism@gmail.com, mob.: +37061541646.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

VšĮ „Sevilis“, Parko g. 21-201, LT – 11205 Vilnius, el. paštas: info.sevilis@gmail.com , tel. : +370 639 77448

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje adresas: vilnius.lt

Vilnius, Smolensko g. 5-317, Projekto vadovas Mindaugas Raišutis, el. pašt. raisutism@gmail.com, tel. : +370 61541646,  nuo 9-12 ir 13-17 val. darbo dienomis.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti: el. paštu:  raisutism@gmail.com  arba paštu Vilnius, Smolensko g. 5-317 iki 2022 m. lapkričio 18 dienos.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Viešasis susirinkimas vyks 2022 m. lapkričio 18 d. 17 valandą nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu. Nuoroda į vaizdo transliaciją :

https://us04web.zoom.us/j/3753765227?pwd=dXNteVBFRjI5aTNsZmUrLzFhK1R0UT09

Meeting ID: 770 1752 8264

Passcode: Y9jPJX

Atsiuntimui: Priedas

2023-11-27

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta. priedą