M. Mažvydo gatvės atkarpos ties žemės sklypu, adresu M. Mažvydo g. 29, Vilnius, kadastro Nr. 0101/0167:2287, ir Karaliaučiaus g. atkarpos nuo M. Mažvydo g. iki L. Rėzos al. statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Statinių statybvietės adresai: M. Mažvydo g. ir Karaliaučiaus g. atkarpa nuo M. Mažvydo g. iki
L. Rėzos al., Vilnius

Nesuformuotas žemės sklypas valstybinėje žemėje

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Paskirtis: Susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projektuotojas: UAB „SRP Projektas“, Projekto vadovas Darius Lukšys, el. p.: darius.luksys@srp.lt, mob.: +370 676 10425

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Vilmestos projektai“, Nidos g. 2-47, 06293 Vilnius; el. p.: info@vilmesta.lt,

tel. nr.: +370 5 2736659

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

UAB „SRP Projektas“, Savanorių pr. 176c, 03154 Vilnius; tel. nr. +370 5 250 0605

Darbo dienomis: 8:00 – 17:00 val.

Taip pat susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – VMSA) interneto svetainėje www.vilnius.lt

Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo VMSA interneto svetainėje paskelbimo dienos.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti el. paštu: info@srp.lt, iki 2022 m. spalio 27 d. imtinai.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Susirinkimas vyks tik nuotoliniu būdu. Nuoroda į viešo susirinkimo tiesioginę garso ir vaizdo transliacijąhttps://bit.ly/3SWSCV2

Susirinkimo data ir laikas: 2022 m. spalio 27 d., 15:30 val.

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą

 

2022-12-05 d.

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą