Magistralinio dujotiekio atšakos į A. Panerių I DSS uždarymo įtaiso Nr. 1-I ir magistralinio dujotiekio atšakos į Panerių DSS II uždarymo įtaiso Nr. 1-II Lentvario g., Vilniaus m. sav. rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

  1. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypų unikalūs numeriai:

Lentvario g., Vilniaus m. sav., Sklypų unik. Nr. 4400-1770-6271, 4400-0905-6891.

  1. Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis:

Dujų tinklai (magistralinis dujotiekis).

  1. Žemės sklypų esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės sklypo (unik. Nr. 4400-1770-6271), adresas: Vilnius, daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita.

Žemės sklypo (unik. Nr. 4400-0905-6891): adresas: Vilnius, Lentvario g. 19, daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

  1. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Hidroterra“, Baltų pr. 40, LT-48196, Kaunas, Lietuva, projekto vadovas Nerijus Gasiūnas tel. +37068509974, el. paštas: nerijus@hidroterra.lt

  1. Statytojas:

AB „Amber Grid“, Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, tel. (8 37) 5 2360855, el. paštas: info@ambergrid.lt

  1. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Hidroterra“ patalpose, darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 11:00 val. iki 2022 m. liepos 28 d., Baltų pr. 40, LT-48196, Kaune (atvykimo laiką iš anksto suderinti telefonu +37068509974).

  1. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Teikti pasiūlymus galima el. pašto adresu nerijus@hidroterra.lt iki viešo susirinkimo pradžios.

  1. Viešas susirinkimas vyks 2022 m. liepos 28 d. 15:30 val. Viešas susirinkimas vyks tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu. Projektinių pasiūlymų viešo svarstymo tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDAyZDcyODUtNGE2Yi00Y2U3LWEyMjYtM2MxZjg2OTM2ODYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227fce672e-8edb-4526-bdc1-71b742004e1a%22%2c%22Oid%22%3a%22bcd780b1-3327-43fd-995c-ab1f296c35f9%22%7d

 

Projektiniai pasiūlymai

Atisiųsti 1 priedą  2 priedą

 

2022-08-09 d.

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.