Magistralinių dujotiekių atšakų DN100 ir DN200 į Grigiškių DSS, Grigiškės ir Neravų k., Vilniaus m. sav., rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

 

Numatomo rengti statinio projekto pavadinimas

Magistralinių dujotiekių atšakų DN100 ir DN200 į Grigiškių DSS, Grigiškės ir Neravų k., Vilniaus m. sav., rekonstravimo projektas

 

Statytojas (-ai)

AB „Amber Grid“, [email protected], +37052360855

 

Statinio (-ių) duomenys

Statinio tipas Magistralinis dujotiekis

Paskirtis Magistraliniai dujotiekiai

Adresas Vilniaus miesto sav., Grigiškės

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) Nėra X: 6059925 Y: 571369; 7937/0003:22 X: 6059971 Y: 571204

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Nėra

Statybos rūšis Statinio rekonstravimas

Unikalus Nr. 4400-4387-0528

 

Statinio tipas Magistralinis dujotiekis

Paskirtis Magistraliniai dujotiekiai

Adresas Vilniaus miesto sav., Grigiškės

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) Nėra X: 6060036 Y: 571110; 7937/0003:22 X: 6059971 Y: 571204

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Nėra

Statybos rūšis Statinio rekonstravimas

Unikalus Nr. 4400-4387-0517

 

Projektinius pasiūlymus parengęs asmuo ar jo įgaliotas atstovas (-ai)

Projektuotojas Nerijus Gasiūnas

El. p. [email protected]   tel. 868509974

 

Kur galima susipažinti su projektiniais pasiūlymais

Adresas Kaunas, Baltų pr. 40

Laikas 9.00val. iki 11.00val. darbo dienomis

Tel. +37068778525

 

Kaip galima teikti pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų

El. p. [email protected]

Pasiūlymus galima teikti iki 2023-07-20

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas

Nuoroda į viešo susirinkimo transliaciją (viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWI3YTFiZDgtZjA4MC00NGJhLWJmZWYtNTAzMjM3YjBjMGNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227fce672e-8edb-4526-bdc1-71b742004e1a%22%2c%22Oid%22%3a%22570c9644-478b-4bad-8d64-58134ee7dd29%22%7d

Data ir laikas 2023-07-20 15:00

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti 1 priedą 2 priedą

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

2023-08-01

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą