Maitinimo paskirties pastato Gedimino pr. 2a, Vilniuje neįrengtos pastogės paskirties keitimo į gyvenamąją paskirtį kapitalinio remonto projekto projektinių pasiūlymų viešinimas

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Gedimino pr. 2, Vilnius  (žemės sklypo kadastrinis Nr. 0101/0041:147)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Naudojimo paskirtis: Kita

Naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos,

Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Pastatas:  Maitinimo paskirties pastatas  (Un. daikto nr.:1094-0081-6039)

Patalpos:  Neįrengta pastogė  (Un. daikto nr.: 1094-0081-6039:0075)

Būsima paskirtis – gyvenamoji (2 butai)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Senojo miesto architektai“

Daina Ferguson, daina@smartas.lt, +370 656 61708.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Kukabara“, Gedimino pr. 2, Vilnius, uabkukabara@gmail.com, +370 620 48937.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti svetainėje www.vilnius.lt skiltyje „Projektiniai pasiūlymai“ arba UAB Senojo miesto architektai“ biure, adresu Maironio g. 11, Vilnius, darbo dienomis, laiką iš anksto suderinus telefonu +370 656 61708.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus dėl projekto projektuotojui galima pateikti raštu, siunčiant laišką adresu: UAB „Senojo miesto architektai“, Maironio g. 11, LT 01124 Vilnius, bei elektroninio pašto adresu daina@smartas.lt.

Visuomenės atstovai, teikdami projektuotojui pasiūlymus, privalo nurodyti savo vardą ir pavardę (įmonės pavadinimą), adresą ir kitus ryšio duomenis, pasiūlymo teikimo datą, informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikti iki viešo susirinkimo pabaigos.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu

2022-02-18 nuo 15:00 val.

 

Nuoroda nuotoliniam prisijungimui (Launch Meeting)

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZErce2vqTMsGNPEkjEp_yA7qOF3o37Rk1_P

 

Atsisiųsti priedą.

 

2022-03-30

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti Priedą.