Maitinimo paskirties pastato Lentvario g. 61B, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Vilniaus m, Lentvario g. 61B.
Žemės sklypo kadastrinis Nr. 0101/0165:1389

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai
Numatoma – 7.5. maitinimo paskirties pastatas (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
Architektūros studija Plazma, UAB, Rytis Mikulionis, el.p.: rytis @plazma.lt , mob. Nr. +370 612 23170

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
UAB „Jantas“; Fabijoniškių g. 5C-1031, LT-06335 Vilnius; el. paštas antanas.stake@bpro.lt; mob. nr. +37061612288;

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas
T. Ševčenkos g. 16A, Vilnius, 10-18 val. (iš anksto susitarus), mob. nr. +370 612 23170

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Iki birželio 7d. 14 val. el.p.: rytis @plazma.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda
Viešasis susirinkimas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu įvyks 2022-06-07 nuo 17:00 val. iki 18:00 val.

Prisijungimo nuoroda: Click here to join the meeting
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_Y2E4YTg5ODUtYjE1OS00NTk2LWIzNzctZTM1OWNkZTcxYjNi%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%2522ec3a9cd6-8dd7-4e1f-aa08-cca074fb0a6c%2522%252C%2522Oid%2522%253A%2522ac4c1b6d-84f5-4ea6-b499-bf422e5ae6b6%2522%257D%26fbclid%3DIwAR18qU14TaNpi2iI9bCIH_nIbc1ydaJv8zP1NIkp6g2ZjLe5qI1UNggqDt8%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=d7c6fb28-4852-4869-8197-b054a41b9fd2&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true&fbclid=IwAR0CenYf2Qz6DNrIAb_RvBDDUKn6MP_oggLIO-OgXLvMU6IVVzNc_b9_2p0

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą.