Mokslo paskirties pastato Didžioji g. 36, Vilniuje, rekonstravimo projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Vilnius, Didžioji g.36, kad.nr. 0101/ 0058:43 Vilniaus m.k.v.

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Mokslo paskirties pastatai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projektuotojas UAB „Forma“, įm.k. 120542162

Architektas Saulius Mikštas [email protected] 868714666

 

Statytojas ( juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „D36“, Žvejų g.19-1, LT-91248 Klaipėda, +37046311701

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Uab „Forma“ biuras, Vytauto 22-8, Vilnius, darbo dienomis 9.00-17.00 prieš tai suderinus telefonu 868714666

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Galima teikti pasiūlymus e. Paštu [email protected] iki 2022.10.27d 15.00h

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu

2022.10.28d 15.00h

Internetinė nuoroda https://teams.live.com/meet/9463367615787

 

Projektiniai pasiūlymai

D36-PP-BYLA_2022-10-07, D36 PP Vizualizacijos

3d modelis: https://arcg.is/0uyf9S1

 

2023-01-27
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

PP pritarta
Atsisiųsti Priedą.1 Priedą.2