Mokslo paskirties pastato ir inžinerinių statinių, Žemynos g. 2C, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Žemynos g. 2C, Vilnius, kad. Nr.: 0101/0015:305

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita, būdas – Visuomeninės paskirties teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Mokslo paskirties pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

AB ,,Panevėžio statybos trestas” projekto vadovas Marijus Ponomariovas;

el.p.: mponomariovas@pst.lt; tel.: +370 674 40908

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius; el.p.: savivaldybe@vilnius.lt ;

tel.: (8 5) 211 2000

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Ukmergės g. 219, 07152 Vilnius, AB ,,Panevėžio statybos trestas” Projektavimo biuras ,,PST Projektai”; tel.: +370 686 44575, laikas: darbo dienomis 7:30 iki 16:00 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų iki 2022 m. gruodžio 27 d. el.p.: mponomariovas@pst.lt.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

2022 m. gruodžio 27 d. 17:00 val. nuotoliniu būdu:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmQ4NTViNTctNmMxZS00NzEwLWJkZjAtZDdkOGM3NjM3YmNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d5f620c4-7cad-470e-9ac4-4315857a63d3%22%2c%22Oid%22%3a%225acd0561-7909-4e53-95ab-1d48b81a215e%22%7d

 

Meeting ID: 364 827 838 558
Passcode: 3aZMnX

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti 1 priedą 2 priedą

Pastato trimatis modelis https://arcg.is/1zGaiT2

2023-04-05

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą