Mokslo paskirties pastato Mokslininkų g. 6, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Numatomo rengti statinio projekto pavadinimas

Mokslo paskirties pastatas Mokslininkų g. 6, Vilniuje, statybos projektas

 

Statytojas (-ai)

UAB „Inovacijų ir verslo centras“, Aurelijus.Sapranauskas@bodgroup.com, +37062039317

 

Statinio (-ių) duomenys

Statinio tipas Mokslo paskirties pastatas

Paskirtis Mokslo

Adresas Vilnius, Mokslininkų g. 6

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) 0101/0008:1175 X: 6069228,2 Y: 581605,8

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Visuomeninės paskirties teritorijos

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

 

Projektinius pasiūlymus parengęs asmuo ar jo įgaliotas atstovas (-ai)

Projektuotojas UAB „Baltic Engineers“

El. p. info@balticengineers.com   tel. +37052334112

 

Architektas Tomas Rasiulis

El. p. tomas.rasiulis@gmail.com   tel. 868665551

 

Projektuotojo įgaliotas asmuo Vaidas Saveikis

El. p. vsa@be-live.lt   tel. +37068685557

 

Kur galima susipažinti su projektiniais pasiūlymais

Adresas Vilnius, Mokslininkų g. 6A

Laikas darbo dienomis nuo 8:00 iki 15:00

Tel. +37068685557

 

Kaip galima teikti pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų

Raštu siunčiant laiškus statytojui UAB „Inovacijų ir verslo centras“ adresu Mokslininkų g. 6A, Vilniuje

El. p. vsa@be-live.lt

Pasiūlymus galima teikti iki 2023-04-04

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas

Nuoroda į viešo susirinkimo transliaciją (viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzZhMDJhMjUtMGI0MS00ODE5LWExNWItYTY5M2E1MDY2OTA4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2218f01ad3-75c0-4165-bc86-32a291e81de6%22%2c%22Oid%22%3a%2224a22a0e-f3a1-4614-9eb7-e9cf6e31cb56%22%7d

Data ir laikas 2023-04-04 17:00

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti:

422-BOD-PP_laida A_I tomas_2023 03 13

422-BOD-PP_laida A_I tomas_vaizdine informacija_2023 03 10 (1)

3D modelis:

https://arcg.is/Lq1bP

 

2023-04-28

Po viešo susirinkimo priimti sprendiniai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti Priedą