Mokslo paskirties pastato Ozo g. 39, Vilnius, padalinimo į du turtinius vienetus (patalpas), vieno iš jų paskirties keitimo į sporto, kito formavimo į mokslo, atliekant paprastojo remonto darbus, projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statytojas (-ai)

Vilniaus Ozo gimnazija, +37062064752

Lietuvos sporto centras, sekretoriatas@lscentras.lt, +37067889959

 

Statinio (-ių) duomenys

Statinio tipas Mokykla

Paskirtis Mokslo

Adresas Vilnius, Ozo g. 39

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) 0101/0029:100 X: 6064250 Y: 580140

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Visuomeninės paskirties teritorijos

Statybos rūšis Statinio paprastasis remontas

Unikalus Nr. 4400-2559-7560

 

Projektinius pasiūlymus parengęs asmuo ar jo įgaliotas atstovas (-ai)

Projektuotojas UAB „Geodeziniai matavimai“

El. p. arvydas@geom.lt   tel. +37060055266

 

Projektuotojo įgaliotas asmuo Rolandas Andrijauskas

El. p. rolanditas@gmail.com   tel. +37061433010

 

Kur galima susipažinti su projektiniais pasiūlymais

Adresas Vilnius, Daugėliškio g. 32-208

Laikas Darbo dienomis, darbo laiku (prieš tai susitarus telefonu)

Tel. +37061433010

 

Kaip galima teikti pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų

El. p. rolanditas@gmail.com

Pasiūlymus galima teikti iki 2023-08-01

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas

Nuoroda į viešo susirinkimo transliaciją (viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu) https://teams.live.com/meet/9448551177531?p=SYRryxBFYwuk1meE

Data ir laikas 2023-08-01 15:00

Kita informacija Jeigu dėl techninių priežasčių nutrūksta transliacija, norint prisijungti, būtina iš naujo įjungti anksčiau nurodytą nuorodą

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą

2023-08-18

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta. priedą