Mokslo paskirties pastato Ozo g. 39B, Vilnius, paskirties keitimo į sporto paskirtį, apjungiant mokslo paskirties patalpas Nr. 1 ir gydymo paskirties patalpas Nr. 2, keičiant jų paskirtį į sporto ir atliekant paprastojo remonto darbus, projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Ozo g. 39B, Vilnius. Kadastrinis Nr. 0101/0029:87

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita. Visuomeninės paskirties teritorijos. 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Esama – mokslo, numatoma – sporto.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Geodeziniai matavimai“ įm.k. 300101828, projekto vadovas Rolandas Andrijauskas, el.p.: [email protected], tel.: 861433010

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Lietuvos sporto centras. Ozo g. 39B, Vilnius.

El.p.: [email protected] , tel.: +370 678 89 959

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Daugėliškio g. 32-208, Vilnius, tel.: 861433010, darbo dienomis, darbo laiku (prieš tai susitarus telefonu).  Taip pat Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje www.vilnius.lt 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2022 m. lapkričio 03 d., el. paštu [email protected]

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Viešasis susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2022 m. lapkričio mėn. 03 d. (ketvirtadienį) 15.00 val. Nuoroda į viešo susirinkimo vaizdo transliaciją:

https://teams.live.com/meet/9471694984694

Pastaba: jeigu dėl techninių priežasčių nutrūksta transliacija, norint prisijungti, būtina iš naujo įjungti anksčiau nurodytą nuorodą.

Atsiuntimui: Priedas

2022-11-07

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta. priedą