Mokslo paskirties pastato Savanorių pr. 237 Vilniuje rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas):

Savanorių pr. 237, Vilnius (skl. kad. Nr.0101/0076:579)

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita.Visuomeninės paskirties teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Esama – Administracinis pastatas

Būsima- Mokslo paskirties pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Veikmės projektai“, PV Rytis Kripas, krytis@veikme.lt, +370 618 11840

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Eksperimentiniai lazeriai“, Savanorių pr. 237, Vilnius, g.sinkevicius@ekspla.lt,

+370 52649625

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

UAB „Veikmės projektai“ patalpose J.Galvydžio g. 11, Vilniuje, darbo dienomis 11:00-16:00,       tel. +37061811840,

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2022-09-09, 16:00

Raštu : Vilnius J.Galvydžio g. 11, UAB „Veikmės projektai“

El. paštu: krytis@veikme.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Susirinkimas vyks 2022-09-09 16:00-17:00 nuotoliniu būdu Zoom platformoje.

Transliacijos nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/86294584445?pwd=Y0RseEwwZmRmbG1TeWEweEVZeU12dz09

Meeting ID: 862 9458 4445
Passcode: 013465

Atsisiuntimui: Priedas