Negyvenamos patalpos (un.nr. 4400-1700-9462:1501) paskirties keitimo į gyvenamosios paskirties ir prijungimo prie buto (un.nr. 4400-1699-6857:9607) suformuojant vieną turtinį vienetą Birželio 23-iosios g. 15-13, Vilniuje, paprastojo remonto projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Birželio 23-iosios g. 15- butas Nr. 13, Vilnius. Kad. nr. 0101/0055:89.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita;

Naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos; Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos;

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Pastatas: Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai – skirti gyventi trims šeimoms ir daugiau (STR 1.01.03:2017  6.3 p.).

Keičiama negyvenamos patalpos (su terasa T1) Un. nr. 4400-17009462:1501 paskirtis. Patalpos esama paskirtis – kita, numatoma paskirtis – gyvenamoji (butų).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Andrius Uogintas, e.p.: auogintas@yahoo.com, tel. 867610676.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

S.M.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Kareivių g. 19-181, Vilnius. Tel. 867610676. Darbo dienomis  09.00-17.00 (iš anksto susitarus telefonu) iki 2022.10.03.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Elektroniniu paštu  auogintas@yahoo.com , iki 2022.10.03.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas bus vykdomas 2022-10-03, 16:00 nuotoliniu būdu per Microsoft Teams platformą. Nuoroda į susirinkimą:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTdiNWRkMjItMTEzMy00ZmNiLThlNzEtYjlkYWEyMWUxMjAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d07f8f05-8f68-40a2-a695-399415b174cc%22%2c%22Oid%22%3a%22a84020a3-a349-4bc8-8144-4b8647b21292%22%7d

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą

2023-04-06

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta. priedą