Nuotekų valyklos statinių Titnago g.74, Vilniuje, 2-ojo etapo statybos ir rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Titnago g. 74, Vilnius (0101/0067:183)

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; Komercinės paskirties objektų teritorijos; Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos; Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Kitos paskirties pastatai, inžineriniai tinklai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Arginta“ ir UAB „Hidroterra“, Projekto vadovas Regimantas Dauknys, asmuo galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus – Šarūnas Raugalas, vv@hidroterra.lt, Mob. 8 616 03969

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Vilniaus vandenys“, Spaudos g. 8-1, 01517 Vilnius, tel. 19118, el. paštas info@vv.lt

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

UAB „Hidroterra“, Zietelos g. 3, 03160 Vilnius, darbo dienomis nuo 8:00 iki 16:00 val. Mob. 8 620 34885

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Visuomenės pasiūlymų teikimo terminas iki 2022-10-24

Pasiūlymų teikimo būdai:

Raštu – UAB „Hidroterra“, Zietelos g. 3, LT-03160 Vilnius;

El. paštu – vv@hidroterra.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Viešas svarstymas vyks nuotoliniu būdu 2022-10-24 nuo 15:00 val.

Prisijungimo nuoroda: https://bit.ly/3rk4EMk

Atsiuntimui: Priedas

2022-11-04

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta. priedą